Zamówienia online można składać od poniedziałku do niedzieli w godzinach 12-20
Zamówienia telefoniczne +48 666 810 999 email: kontakt@kaviarnioteka.com
Masz pytania zadzwoń +48 666 810 999

Zobacz kategorie potraw Ukryj kategorie potraw

Wprowadź kod pocztowy

Kody pocztowe

01-001Al. Jana Pawła II od 41 do 43
01-002ul. Nowolipie od 21 do ostatniego
01-003Al. Solidarności od 82A do 90
01-004ul. Żelazna od 88 do ostatniego
01-005ul. Nowolipie od 16 do 24
01-006ul. Nowolipki od 19 do 23
01-007Poczta Warszawa 137, ul. Wolność
01-008Al. Jana Pawła II od 45 do 45
01-009ul. Smocza od 2 do 8
01-010ul. Nowolipki od 25 do ostatniego
01-011ul. Nowolipie od 26 do ostatniego
01-012ul. Smocza od 1 do 5
01-013ul. Kacza od 1 do 19, od 23 do ostatniego, od 2 do ostatniego
01-014ul. Żytnia od 2 do 30, od 1 do 29
01-015ul. Skwer Księdza Kardynała Wyszyńskiego Stefana
01-015ul. Wronia od 72 do ostatniego, od 61 do ostatniego
01-016Al. Solidarności od 92 do 120
01-017ul. Żelazna od 93 do ostatniego
01-018ul. Wolność
01-019ul. Nowolipki od 14 do ostatniego
01-020ul. Smocza od 10 do 10, od 7 do 7
01-021Al. Jana Pawła II od 47 do 47
01-022ul. Bellottiego 
01-023ul. Dzielna od 30 do 48, od 7B do 11
01-023ul. Skwer Generała Jura-Gorzechowskiego Jana
01-024Al. Jana Pawła II od 49 do 57
01-025ul. Pawia od 16 do 24, od 15 do 31
01-026ul. Anielewicza Mordechaja od 21 do 29
01-027ul. Smocza od 12 do 16
01-029ul. Dzielna od 50 do ostatniego, od 13 do ostatniego
01-030ul. Pawia od 33 do ostatniego
01-031Al. Jana Pawła II od 59 do 63
01-032ul. Anielewicza Mordechaja od 16 do 22
01-033ul. Miła od 23 do 29
01-034ul. Smocza od 18 do 24
01-036ul. Niska od 16 do 20, od 15 do 23
01-037ul. Miła od 12 do 20
01-038Al. Jana Pawła II od 65 do ostatniego
01-038ul. Dzika od 20 do ostatniego, od 25 do ostatniego
01-039Poczta Warszawa 115, Al. Jana Pawła II 65
01-040ul. Stawki od 16 do ostatniego, od 17 do ostatniego
01-041ul. Smocza od 26 do ostatniego
01-042ul. Okopowa od 34 do ostatniego
01-043ul. Okopowa od 49 do ostatniego
01-044ul. Spokojna
01-045ul. Kolska
01-046ul. Niska od 22 do ostatniego, od 25 do ostatniego
01-047ul. Miła od 22 do ostatniego
01-048ul. Smocza od 23 do ostatniego
01-049ul. Esperanto
01-050ul. Miła od 31 do ostatniego
01-051ul. Smocza od 17 do 21
01-052ul. Anielewicza Mordechaja od 24 do ostatniego
01-053ul. Smocza od 15 do 15
01-054ul. Paszyna Jana
01-056ul. Smocza od 9 do 13
01-057ul. Anielewicza Mordechaja od 31 do 43
01-058ul. Pawia od 26 do ostatniego
01-059ul. Okopowa od 9 do 47
01-060ul. Anielewicza Mordechaja od 45 do ostatniego
01-061ul. Mireckiego
01-063ul. Okopowa od 2 do 32, od 1 do 7
01-064ul. Kacza od 21 do 21
01-065ul. Młocińska 
01-066ul. Burakowska od 2 do 20, od 1 do 31
01-067ul. Piaskowa
01-068ul. Słodowiecka
00-800Poczta Warszawa 066, ul. Pereca 13/19
00-801ul. Chmielna od 90 do 124, od 69 do 73
00-802ul. Źelazna od 2 do 18
00-803ul. Aleje Jerozolimskie od 56 do 80
00-804Al. Jana Pawła II od 1 do 5
00-805ul. Chmielna od 126 do ostatniego, od 75 do ostatniego
00-806ul. Źelazna od 20 do 26, od 1 do 31
00-807ul. Aleje Jerozolimskie od 82 do 122
00-808ul. Platynowa
00-809ul. Miedziana od 1 do 1B
00-810ul. Srebrna
00-811ul. Towarowa od 2 do 12, od 1 do 5
00-812ul. Wronia od 2 do 6, od 1 do 3
00-813ul. Aleje Jerozolimskie od 124 do 128
00-814ul. Miedziana od 2 do 12, od 3 do 9
00-815ul. Sienna od 82 do ostatniego, od 79 do ostatniego
00-816Poczta Warszawa 143, ul. Chmielna 75
00-817ul. Źelazna od 33 do 39
00-818ul. Twarda od 54 do ostatniego, od 49 do ostatniego
00-819ul. Złota od nr 61 do ostatniego
00-820ul. Sienna od 47 do 69
00-821ul. Złota od 58 do ostatniego
00-822ul. Twarda od 39 do 47
00-823Al. Jana Pawła II od 7 do 9
00-824ul. Twarda od 17 do 37
00-825ul. Sienna od 50 do 70
00-826ul. Śliska od 30 do ostatniego, od 31 do ostatniego
00-827ul. Pańska  od 48 do 50, od 47 do 55
00-828Al. Jana Pawła IIod 11 do 15
00-830ul. Pańska od 52 do 72, od 57 do 69
00-831ul. Twarda od 30 do 52
00-832ul. Źelazna od 28 do 44
00-833ul. Sienna od 72 do 80, od 71 do 77
00-834ul. Pańska od 71 do ostatniego
00-835ul. Miedziana od 14 do ostatniego, od 11 do ostatniego
00-836ul. Żelazna od 41 do 47
00-837ul. Pańska od 74 do ostatniego
00-838ul. Prosta od 22 do ostatniego, od 33 do ostatniego
00-839ul. Towarowa od 14 do 38, od 7 do 15
00-840ul. Wronia od 8 do 38, od 5 do 27A
00-841ul. Żelazna od 49 do 51
00-842ul. Łucka od 1 do ostatniego
00-844ul. Grzybowska od 52 do ostatniego, od 45 do ostatniego
00-845ul. Ł
00-846ul. Wronia od 40 do 42, od 29 do 39
00-847ul. Towarowa od 40 do 48, od 17 do 23
00-848ul. Źelazna od 53 do 61
00-849ul. Pereca Icchaka Lejba
00-850ul. Prosta od 2 do 20, od 1 do 31
00-851ul. Waliców od 2 do 20, od 1 do 11
00-852ul. Źelazna od 46 do 56
00-853ul. Twarda od 26 do 28
00-854Al. Jana Pawła II od 17 do 25
00-854ul. Ciepła od 2 do 12, od 1 do 11
00-855ul. Grzybowska od 27 do 43
00-862ul. Ciepła od 14 do ostatniego, od 13 do ostatniego
00-863ul. Grzybowska od 28 do 50
00-864ul. Krochmalna
00-865ul. Waliców od 22 do ostatniego, od 13 do ostatniego
00-866ul. Źelazna od 58 do 72
00-867Al. Jana Pawła IIod 27 do 33
00-867ul. Chłodna od 25 do ostatniego
00-868ul. Kotlarska
00-869ul. Towarowa od 50 do ostatniego, od 25 do ostatniego
00-870ul. Wronia od 44 do 56, od 41 do 47
00-871ul. Źelaznaod 63 do 75
00-872ul. Chłodna od 28 do ostatniego
00-873ul. Ogrodowa od 37 do 57
00-874ul. Wronia od 58 do 60, od 49 do 55
00-875ul. Źelazna od 77 do 85
00-876ul. Ogrodowa od 36 do ostatniego, od 59 do ostatniego
00-877Al. Solidarności od 151 do ostatniego
00-878ul. Wronia od 62 do 70, od 57 do 59
00-879ul. Źelaznaod 87 do 91
00-888Skrytki Pocztowe Poczta Oddział UP Warszawa 022, Al. Jerozolimskie (budynek Millenium Plaza)
00-890Poczta Warszawa 041, Al. Solidarności 119/125
00-891ul. Chłodna od 2 do 26, od 1 do 23
00-892ul. Elektoralna od 24 do ostatniego
00-893ul. Ogrodowa od 1 do 35
00-894ul. Źelazna od 74 do 86
00-895ul. Biała
00-895ul. Dobrzańskiego Bronisława
00-896ul. Ogrodowa od 2 do 34
00-897Al. Solidarności od 119 do 125
00-898Al. Solidarności od 127 do 149
00-899Al. Jana Pawła II od 35 do 39
01-100ul. Boznańskiej Olgi
01-100ul. Człuchowska od 2 do 18, od 1 do 7
01-100ul. Pola Wincentego
01-100ul. Strąkowa od 2 do 22, od 1 do 19
01-100ul. Stroma
01-100ul. Znana
01-101ul. Smolki Stanisława
01-102ul. Jana Olbrachta od 84 do 94, od 23 do 63
01-103ul. Redutowa od 2 do 42, od 1 do 23
01-104ul. Baltazara
01-104ul. Matlakowskiego Władysława
01-104ul. Norwida Cypriana Kamila
01-104ul. Szulborska
01-105ul. Sowińskiego Józefa Longina od 28 do 60, od 23 do ostatniego
01-106ul. Nakielska
01-106ul. Redutowa od 25 do ostatniego
01-107ul. Antka Rozpylacza
01-107ul. Pustola od 30 do ostatniego, od 25 do ostatniego
01-108ul. Jana Olbrachta od 13 do 21
01-108ul. Sowińskiego Józefa Longina od 62 do ostatniego
01-109ul. Górczewska od 117 do 135
01-110ul. Górczewska od 98 do 114
01-111ul. Jana Olbrachta od 2 do 82, od 1 do 11
01-112ul. Góralska
01-112ul. Krysta Jana
01-113ul. Szczecińskiego
01-113ul. Ulrychowska
01-114ul. Okocimska
01-114ul. Traktorzystki
01-115ul. Małego Franka od 1 do 7
01-116ul. Ciołka Erazma od 1 do 9
01-117ul. Górczewska od 88 do 96
01-118ul. Batalionu Parasol od 2 do ostatniego
01-118ul. Bitwy pod Lenino
01-119ul. Elekcyjna od 35 do ostatniego
01-120ul. Batalionu Parasol od 1 do ostatniego
01-121ul. Monte Cassino
01-122ul. Baonu Zośka od 2 do ostatniego
01-122ul. Garbińskiego Kajetana
01-123ul. Elekcyjna od 42 do ostatniego, od 23 do 33
01-124Poczta Warszawa 070, ul. Olbrachta 46
01-125Poczta Warszawa 102, ul. Górczewska 97
01-125Skrytki Pocztowe Poczta Warszawa 102, ul. GĂłrczewska 97
01-126ul. Wolska od 90 do 138
01-127ul. Moczydło
01-128ul. Elekcyjna od 2 do 40, od 1 do 21
01-129ul. Pustola od 2 do 28, od 1 do 23
01-130ul. Baonu Zośka od 1 do ostatniego
01-131ul. Redutowa od 44 do ostatniego
01-132ul. Syreny od 2 do 16, od 1 do 13
01-133Poczta Warszawa 042, ul. Wolska 56
01-134ul. Wolska od 52 do 76
01-135ul. Płocka od 22 do 22
01-136ul. Sokołowska od 2 do 10
01-137ul. Wojciecha
01-138ul. Płocka od 16 do 20, od 22A do 26
01-139ul. Górczewska  od 21 do 35
01-140ul. Rabsztyńska od 2 do 12, od 1 do 9
01-140ul. Syreny od 18 do 22
01-141ul. Wolska od 78 do 88
01-142ul. Sokołowska od 12 do ostatniego, od 1 do ostatniego
01-143ul. Rabsztyńska od 14 do ostatniego, od 11 do ostatniego
01-144ul. Górczewska od 37 do 45
01-145ul. Syreny od 15 do 19
01-146ul. Tyszkiewicza Eustachego od 1 do 11
01-147ul. Górczewska od 12 do 42
01-148ul. Płocka od 28 do 30, od 41 do 43
01-149ul. Żytnia od 67 do ostatniego
01-150ul. Syreny od 24 do 26, od 21 do 23
01-151ul. Gostyńska od 2 do 32, od 1 do 7, od 11 do 39
01-152ul. Płocka od 32 do 38, od 45 do 49
01-153ul. Długosza Jana od 35 do ostatniego
01-154ul. Gostyńska od 9 do 9
01-154ul. Grenady od 8 do ostatniego, od 1 do ostatniego
01-155ul. Syreny od 28 do 34, od 25 do 33
01-156ul. Żytnia od 58 do ostatniego
01-157ul. Tyszkiewicza Eustachego od 13 do 21
01-158ul. Agawy
01-158ul. Złocienia od 1 do 1
01-159ul. Syreny od 35 do ostatniego
01-160ul. Grenady od 2 do 6
01-160ul. Płocka od 51 do 59
01-161ul. Obozowa od 2 do 38, od 1 do 59
01-162ul. Wawrzyszewska
01-162ul. Świętego Stanisława
01-163ul. Kozielska
01-163ul. Ostroroga Jana
01-163ul. Sołtyka Kajetana
01-163ul. Tatarska
01-164ul. Banderii
01-164ul. Radziwie
01-165ul. Gostyńska od 34 do ostatniego, od 41 do ostatniego
01-166ul. Płocka od 61 do ostatniego
01-167ul. Zawiszy od 2 do ostatniego, od 1 do 13
01-168ul. Syreny od 36 do ostatniego
01-168ul. Złocienia od 2 do ostatniego, od 3 do ostatniego
01-169Poczta Warszawa 100, ul. PĹ‚ocka 32
01-169Skrytki Pocztowe Poczta Warszawa 100, ul. PĹ‚ocka 32
01-170ul. Młynarska od 43 do ostatniego
01-171ul. Młynarska od 26 do ostatniego
01-172ul. Tyszkiewicza Eustachego od 34 do ostatniego, od 23 do ostatniego
01-172ul. Wierzynka Mikołaja
01-173ul. Płocka od 40 do ostatniego
01-174ul. Długosza Jana od 2 do ostatniego
01-175ul. Leszno od 36 do ostatniego
01-175ul. Młynarska od 25 do 41
01-176ul. Leonarda od 14 do ostatniego, od 1 do ostatniego
01-177ul. Długosza Jana od 1 do 33
01-178ul. Szlenkierów od 28 do ostatniego, od 15 do ostatniego
01-179ul. Żytnia od 46 do 56, od 55 do 65
01-180ul. Górczewska od 2 do 10
01-181Pl. Opolski
01-181ul. Szlenkierów od 2 do 26, od 1 do 13
01-182ul. Tyszkiewicza Eustachego od 2 do 32
01-183ul. Leonarda od 2 do 12
01-184ul. Działdowska
01-184ul. Wawelberga Hipolita od 2 do 4, od 1 do 3
01-186ul. Górczewska od 15 do 19
01-187ul. Wolska od 36 do 50
01-188ul. Staszica Stanisława
01-188ul. Wawelberga Hipolita od 6 do ostatniego, od 5 do ostatniego
01-189ul. Górczewska od 1 do 13
01-190ul. Barona Henryka
01-190ul. Gibalskiego Edwarda
01-191ul. Żytnia od 32 do 34, od 31 do 35
01-192ul. Leszno od 2 do 28, od 1 do 13
01-193ul. Karolkowa od 54 do ostatniego
01-194ul. Młynarska od 6 do 24
01-195Al. Solidarności od 122 do ostatniego
01-196ul. Wolska od 2 do 34
01-197ul. Karolkowa od 51 do ostatniego
01-198ul.Żytnia od 36 do 44, od 37 do 53
01-199ul. Leszno od 30 do 34, od 15 do ostatniego
01-748ul. Szamocka
01-748ul. Czesława Niemena
01-728ul. Powązkowska od 46 do ostatniego, od 47 do ostatniego
01-797ul. Powązkowska od 2 do 44, od 1 do 45
Twoje zamówienie
0